The Barozzi Team

kwstantinos votanos executive chef

Konstantinos Votanos

Executive Chef

Antonis Nikitaras

Sous Chef

Antonis Nikitaras Sous Chef

Giorgos Seretis

Bar

Giorgos Seretis Bar

Thomas Kolotouras Service

Thomas Kolotouras

Service

barozzi team

barozzi team